III Forum Leczenia Ran

10-12 października 2019 r.

Więcej informacji już niebawem! Rejestracja rusza online 1 stycznia 2019 r. 

327Dni 01Godziny 38Minuty 20Sekundy

III FORUM LECZENIA RAN

 

10-12 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na III edycję konferencji Forum Leczenia Ran – wydarzenia, które spotkało się z wielką przychylnością lekarzy, pielęgniarek, mikrobiologów i farmaceutów z całej Polski. To dla nas nieopisana radość, że obie dotychczasowe edycje FLR zgromadziły tak liczne, wybitne audytorium. Już w pierwotnym zamyśle tego wydarzenia Forum Leczenia Ran miało być przestrzenią dającą szansę na nowy, interaktywny wymiar rozmowy o leczeniu ran. Dzięki wybitnym ekspertom merytorycznym, wykładowcom, panelistom i zaangażowanym uczestnikom – możemy śmiało potwierdzić, że to się udało. Dziękujemy Państwu za to, że tworzycie razem z nami wydarzenie, które inspiruje do sięgania po wiedzę, zadawania pytań i do twórczej dyskusji.

Wydawnictwo Evereth Publishing istnieje już 10 lat – przez cały ten czas najważniejszą misją naszej działalności było wspieranie edukacji i rozwoju medycyny. Wydajemy czasopisma naukowe, monografie książkowe, organizujemy konferencje naukowe lokalne i ogólnopolskie, docieramy z wiedzą do małych i dużych miast, wierząc, że dzięki naszej pasji możemy wesprzeć środowisko lekarzy i pielęgniarek w rozwoju, zdobywaniu wiedzy i znajdowaniu nowych rozwiązań. Chcielibyśmy wykorzystać nasz jubileusz do podziękowania tym, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, charyzmą i aktywnością przyczyniają się w sposób szczególny do rozwoju medycyny i wsparcia edukacji medycznej w Polsce. Trudno nam wyobrazić sobie bardziej odpowiednie miejsce na takie podziękowanie niż inauguracja III edycji konferencji, która integruje ekspertów różnych specjalności – Forum Leczenia Ran.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 10 października na konferencję III Forum Leczenia Ran. Prócz jubileuszowej gali z rozdaniem nagród najwybitniejszym postaciom polskiej medycyny będą tam Państwa czekać przede wszystkim merytoryczne wykłady, warsztaty i interaktywne panele dyskusyjne. Będziemy rozmawiać o tym, jak leczyć skutecznie i według obowiązujących wytycznych, z jakich nowinek technologicznych korzystać i w jaki sposób pracować w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Jak zawsze – nie zabraknie wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach i czynnych praktyków.

Mam nadzieję, że będziecie tam Państwo z nami.

Z wyrazami szacunku

Mariola Piotrowska
Prezes wydawnictwa naukowego Evereth Publishing