Informacje dla firm

line

Firmy zainteresowane udziałem w III Forum Leczenia Ran zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
k.nowinski@evereth.pl
nr tel. 724 995 604